برچسب‌ها: کودکان

عکاسی خیابانی

عکاسی خیابانی؛ آنچه را که ما می بینیم و می گذریم را می بیند و ثبت می کند.

به موازات آوانگارد و در بسیاری جهات به شکلی جداناپذیر از آن، گونه جدیدی از نگاه مستندنگارانه پا گرفت که گاه آن را عکاسی خیابانی نام نهاده اند. عکاسی خیابانی شیوه ای بود در...