برچسب‌ها: کار

رضایت شغلی

اگر قرار بود که شغل خود را دوباره انتخاب کنیم باز هم همین شغل بود؟!

شکوفا کردن استعداد کارمندان، مستلزم تعیین استانداردهای عملکرد و فراهم کردن امکانات توسعه و پیشرفت نیروهای سازمانی است. از طرف دیگر تهیه ساز و کارهایی برای اندازه گیری و دادن بازخورد مناسب و به...

عکاسی خیابانی

عکاسی خیابانی؛ آنچه را که ما می بینیم و می گذریم را می بیند و ثبت می کند.

به موازات آوانگارد و در بسیاری جهات به شکلی جداناپذیر از آن، گونه جدیدی از نگاه مستندنگارانه پا گرفت که گاه آن را عکاسی خیابانی نام نهاده اند. عکاسی خیابانی شیوه ای بود در...

ساتیا نادلا

نامه ای به کارمندان از طرف ساتیا نادلا؛ استانداردی از نوع مایکروسافت

۲۲ سال پیش زمانی که به مایکروسافت آمدم، اعتقاد داشتم که می توانم یک تغییری ایجاد کنم و دنیا را با تکنولوژی عوض کنم. این عقیده امروز به واقعیت تبدیل می شود و با...