برچسب‌ها: عکاس

نگاهی به عکس ها؛ یک زن با یک دوربین چه کارها می تواند بکند (به همراه نگاهی به عکس های فرانسیس جانستون)

اهمیت زنان عکاس بسیار بیشتر از آن است که بتوان بر مبنای یک برآورد آماری مستقیم آن را فهمید. در طول تاریخ، نفس حضور زنان عکاس در مقایسه با تعداشان مهمتر بوده است. اگرچه...

عکاسی خیابانی

عکاسی خیابانی؛ آنچه را که ما می بینیم و می گذریم را می بیند و ثبت می کند.

به موازات آوانگارد و در بسیاری جهات به شکلی جداناپذیر از آن، گونه جدیدی از نگاه مستندنگارانه پا گرفت که گاه آن را عکاسی خیابانی نام نهاده اند. عکاسی خیابانی شیوه ای بود در...