برچسب‌ها: تقاضا

مدیریت ظرفیت

مدیریت ظرفیت؛ اطمینان از پاسخگویی ظرفیت کسب و کار به تمامی نیازهای مشتری برای حال و آینده

هدف از مدیریت ظرفیت، اطمینان از پاسخگویی ظرفیت سازمان به تمامی نیازهای مشتری برای حال و آینده است. نیروی محرک فرآیند مدیریت ظرفیت، نیازمندی های مشتری است که در توافق نامه سطح خدمت ثبت...