دسته: کسب و کار

رضایت شغلی

اگر قرار بود که شغل خود را دوباره انتخاب کنیم باز هم همین شغل بود؟!

شکوفا کردن استعداد کارمندان، مستلزم تعیین استانداردهای عملکرد و فراهم کردن امکانات توسعه و پیشرفت نیروهای سازمانی است. از طرف دیگر تهیه ساز و کارهایی برای اندازه گیری و دادن بازخورد مناسب و به...

مدیریت ظرفیت

مدیریت ظرفیت؛ اطمینان از پاسخگویی ظرفیت کسب و کار به تمامی نیازهای مشتری برای حال و آینده

هدف از مدیریت ظرفیت، اطمینان از پاسخگویی ظرفیت سازمان به تمامی نیازهای مشتری برای حال و آینده است. نیروی محرک فرآیند مدیریت ظرفیت، نیازمندی های مشتری است که در توافق نامه سطح خدمت ثبت...

ساتیا نادلا

نامه ای به کارمندان از طرف ساتیا نادلا؛ استانداردی از نوع مایکروسافت

۲۲ سال پیش زمانی که به مایکروسافت آمدم، اعتقاد داشتم که می توانم یک تغییری ایجاد کنم و دنیا را با تکنولوژی عوض کنم. این عقیده امروز به واقعیت تبدیل می شود و با...