دسته: مردم و جامعه

نگاهی به عکس ها؛ یک زن با یک دوربین چه کارها می تواند بکند (به همراه نگاهی به عکس های فرانسیس جانستون)

اهمیت زنان عکاس بسیار بیشتر از آن است که بتوان بر مبنای یک برآورد آماری مستقیم آن را فهمید. در طول تاریخ، نفس حضور زنان عکاس در مقایسه با تعداشان مهمتر بوده است. اگرچه...

تجسم آثار هنری با لمس آنها؛ هدیه تکنولوژی پرینت سه بعدی به نابینایان

تازگی خبری خوش برای کسانی که قدرت بینایی ندارند و از دیدن کارهای هنری محروم هستند آمده است. از این به بعد با تکنولوژی پرینت سه بعدی، آنها می توان با لمس آثار هنری...