چهار راه و رمز عملی برای پیروزی بر لحظات دشوار زندگی

پیدا کردن راه و رمز عملی برای پیروزی بر لحظات دشوار زندگی، نسخه ای است که بیشتر روان شناس ها در پی یافتن آن هستند.

در مواجه با دشواری های کوچک و یا یک چالش بزرگ و جدی در زندگی خود، داشتن یک استراتژی مناسب برای مقابله با آن، بسیار کمک کننده است. فنون ذکر شده را امتحان کنید. موارد زیر توسط دکتر Jeffery Rossman، رئیس بخش مدیریت زندگی در Canyon Ranch Resort بررسی و ارائه شده است.

 

اجازه دهید تا هیجان شما خارج شود

جلو بروید و اجازه دهید که احساسات خود شامل ناراحتی، خشم یا ناامیدی را حس کنید. راسمن توضیح می دهد که “این طبیعی است که شما در برابر یک بحران احساسات قوی ای داشته باشید”. به جای تلاش برای دلپذیر سازی آن ها، یا نگاه داشت و به دام انداختن چیزهای بد در درون خودتان، بهتر است که بگذارید تا آن ها از درون تان خارج شوند.

اجازه دهید تا هیجان شما خارج شود

یک تکه کلام معنادار برای خودتان پیدا کنید.

حین درگیری با موقعیت های دشوار دنبال یک تکه کلام یا هر چیزی دیگری باشید. فکر کردن به یک تصویری که می تواند یک منبع برای قوت قلب باشد می تواند کمک رسان باشد. یا حتی می توانید در حال دویدن نام یکی از دوستانتان را به صورت مکرر فریاد بکشید.

یک تکه کلام معنادار برای خودتان پیدا کنید.

تفکرات تان را بنویسید

یک دفتر رویداد روزانه از آنچه که فکر می کنید درست کنید. این کار به روشن بینی شما کمک می کند. راسمن می گوید “مطالعات نشان می دهد که هنگامی که مردم با لحظات دشوار مواجه می شوند، استفاده از یک دفترچه یادداشت برای نوشتن احساسات، به مدیریت کردن خودشان کمک می کند و وضعیت بهتر می شود و سلامتی آنها رو بهبود می رود”.

تفکرات تان را بنویسید

به گذشته خود رجوع کنید

زندگی شما مملو از “پیروزی ها” است. برگشتن و فکر کردن به آنها به شما انرژی می دهد. راسمن می گوید: “مردم هزاران چالش قبلی داشته اند که بر آنها فائق آمده اند، از بیماری ها تا بحران شغلی، که در آن لحظه آنها را آسیب پذیر کرده است”. برگشت به عقب و نگاه به آن لحظات می تواند این نکته را به شما یادآوری کند که شما این بار هم می توانید آن را مدیریت کنید.

به گذشته خود رجوع کنید

 

منبع: health.com

 

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...