نامه ای به کارمندان از طرف ساتیا نادلا؛ استانداردی از نوع مایکروسافت

۲۲ سال پیش زمانی که به مایکروسافت آمدم، اعتقاد داشتم که می توانم یک تغییری ایجاد کنم و دنیا را با تکنولوژی عوض کنم. این عقیده امروز به واقعیت تبدیل می شود و با همدیگر، ما به مردم قدرت می دهیم تا کارهای بیشتری با خدمات، ابزار و برنامه هایمان انجام دهند.

….

موفقیت ما به شما وابسته است. ما استاندارد های اخلاقی بالایی در مایکروسافت سازماندهی می کنیم و انتظار می رود تا تمامی کارمندان این استانداردها را رعایت کنند. احترام به قانون و استانداردهای شرکت اولین و مهمترین وظیفه برای تمام کارمندان مایکروسافت است. یک لغزش کوچک در داوری توسط یک کارمند خاص، پتانسیلی دارد که می تواند باعث از بین بردن ارزش و اعتمادی شود که ما برای مشتریان به ارمغان می آوریم. به عنوان کارمند مایکروسافت، از شما انتظار می رود تا تعهد به استانداردهای اخلاقی را حفظ کنید و طبق روش مایکروسافت رفتار کنید.

اعتماد، مستلزم آن است که ما چگونه عمل می کنیم و چگونه کسب و کار را با افراد، شرکت ها و دولت ها هدایت می کنیم. ما اعتماد را از طریق تعهد مشترک با رفتاری اخلاقی و با عمل صادقانه و کمال، می سازیم و نگه می داریم.

ما انتظار مایکروسافتداریم که شما به خوبی آگاه باشید و داوری خوب را هنگام تصمیمات تمرین کنید. استانداردها برای کمک به شما طراحی می شود تا برای خودتان و مایکروسافت تصمیم درست بگیرید.

لطفا از منابع توصیف شده در استانداردها استفاده کنید تا به پاسخگویی به سوالات و دغدغه های شما کمک کند.

به علاوه، مدیران باید از این استانداردها برای پرورش و اجر نهادن به یک فرهنگ پاسخگویی و صحیح با زیرمجموعه هایشان استفاده کنند.

تمام کارمندان مایکروسافت نسبت به  درک و احترام به استانداردها، قوانین مایکروسافت، قانون و آیین نامه ها مسئولیت دارند. ما همه مسئول اجابت دغدغه های معقول شما هستیم.

من قاطعانه معتقدم که مایکروسافت بهترین کمپانی در جهان برای کارمندانی است که نوع آوری, تغییر و ایجاد تفاوت را می خواهند و آنچه بهترین خودشان است را انجام می دهند

منبع: Microsoft

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...