مردم غذایی را بیشتر دوست دارند که خودشان پخته باشند

مخصوصا اینکه غذایی که آنها درست می کنند سالم تر هم هست. و این علت دیگری برای این است که شما شانس غذا درست کردن را حداقل به خودتان بدهید. اخیرا یک مطالعه انجام شده که کشف کرده مردم غذای سالم را بیشتر دوست دارند اگر خودشان آن ها را درست کرده باشند.

در این تحقیق که در نشریه روان شناسی سلامت چاپ شده، ۱۲۰ زن، برای نمونه یک بستنی را می چشند- با ترکیبات سالم و ترکیبات غیر سالم- که غذاها را یا خودشان درست کرده بودند یا توسط دیگران فراهم شده بود. از آنها خواسته شده که هر چقدر که غذاها را دوست داشتند به آنها نمره دهند و در همین حین به مقدار سالم بودن غذا نیز نمره دهند.

برای اینکه خانم ها، بستنی خودشان را درست کنند دو دستورالعمل تهیه بستنی تمشکی را به آن ها می دادند اولی با کالری پایین و دومی بستنی شکلاتی با کالری بالا، که همه آنها از این دستورالعمل پیروی می کنند. سپس آنها یا بستنی دستپخت خودشان را امتحان می کنند یا بستنی ایی را که توسط دیگری درست شده است.

در تمام گروه ها، بستنی ها همه تازه  بودن و تمام خانم ها، دستورالعمل و ترکیبات تمام بستنی های که امتحان شان می کردند را دیده بودند.

محققین کشف کرده اند که خانم ها بیشتر از بستنی های سالم تری که خودشان درست کرده اند لذت می برند.

ترویج درست کردن غذا به کودکان

درست کردن بستنی های غیر سالم توسط خودشان تاثیری بر روی این قضیه ندارد. محققین می نویسند که نتایج پیشنهاد می دهد که تهیه کردن غذا توسط خودشان برتری سلامتی غذاها را افزایش می دهد، زیرا زمانی که مردم غذاها را خودشان فراهم می کنند از محتویات و ترکیبات غذای مورد نظر بیشتر اطلاع دارند.

نویسندگان این تحقیق می گویند که کشفیات آنها تحقیق پیشین که در مورد IKEA بود را تایید می کند به این صورت که در آن تحقیق بررسی شده مردم به اشیایی که خودشان ساخته باشند ارزش بالاتری می گذارند و بیشتر دوست دارند (مانند مبلمان IKEA). بر اساس آن مردم اشیاء ساخته شده توسط خودشان را بیشتر از اشیایی که توسط دیگران تولید شده باشد را دوست دارند زیرا که آنها تلاش بیشتری برای اشیای دست ساز خودشان صرف کرده اند. به علاوه، این تلاش ها ارزشمند است، زیرا که محصولات خود ساخته، شایستگی را برای خود و دیگران به ارمغان می آورد.

این مطالعه البته محدودیت هایی هم دارد به خاطر اینکه تعداد افراد درگیر در این آزمایش کم بودن و تنها زنان در بررسی بستنی ها شرکت داشتند و البته تنها آیتم مورد بررسی بستنی بوده است. تحقیق بیشتری برای درک دلایل بنیادی اینکه چرا زنان بستنی های سالمی که خودشان درست کرده اند را بیشتر دوست دارند. البته هنوز نویسندگان مقاله ادعا می کنند که کشفیات شان می تواند مردم را به سمت خوردن غذاهای سالم تر ترغیب کند.

برنامه عمومی سلامت می تواند تدارک غذای خانگی را ترویج دهد، برای مثال در این راه می تواند دستورالعمل های سالم و ساده برای خانواده ها فراهم سازد.

درست کردن غذا با خانواده

آنها همچنین پیشنهاد می دهند که محل کار و مدارس می توانند درگیر این قضیه شوند. آنها می توانند مکان هایی را برای کارمندان و دانش آموزان فراهم کند تا آنها ساندویچ ها و سالادهای خاص خودشان را درست کنند و جوانان در فراهم سازی ناهار مشارکت کنند.

منبع: تایم

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...