عکاسی خیابانی؛ آنچه را که ما می بینیم و می گذریم را می بیند و ثبت می کند.

به موازات آوانگارد و در بسیاری جهات به شکلی جداناپذیر از آن، گونه جدیدی از نگاه مستندنگارانه پا گرفت که گاه آن را عکاسی خیابانی نام نهاده اند. عکاسی خیابانی شیوه ای بود در چارچوب “سبک مستند”، منحصر به ثبت زندگی مردم کوچه و بازار بخصوص ساکنان محلات کارگر نشین و مهاجرنشین و عمدتا استوار بر انگیزه های شخصی عکاس.

اگر بخواهیم برخی از عکاسانی که به این شیوه کار می کردند را نام ببریم می توانیم به این افراد اشاره کنیم: آنری کارتیه- برسون، آندره کرتس، براسای، واکر اونز، لیزت مادل، عکاسان گروه فتو لیگ شامل -والتر روزنبلوم، سید گراسمن، آرون سیسکیند، هلن لویت- ویلی رونی و روبر دوانو.

      والتر

تفکیک این شیوه عکاسی از گرایش های عام تر عکاسی مستند بسیار دشوار است. مقوله ها در هم می روند و غالبا جا عوض می کنند: عکس های عکاسان خیابانی در مجلات یا دیگر حوزه های تجاری چاپ می شد و کارهای مستند غالبا در گالری های هنری عرضه می گردید. با این همه عکس های تجاری-خیابانی را می توان به نوعی تشخیص داد به این صورت که آن قدرها مستند نیستند و عمدتا حول محور جهت گیری شخصی یا تجاری عکاس متمرکز شده است.

عکاسی خیابانی

عکاس خیابانی، مستندنگاری زندگی مردم را به شیوه ی نظام مند خاص خود پیش می برد. شاید بتوان گفت عکاسی خیابانی هنری است که به شکلی خودآگاه ساده و بی هنر است. عکاسان خیابانی در زندگی روزمره و موضوعات عادی پیش پا افتاده کند و کاو می کنند. آنان شیفته خلق و خو و سنت های مردمی هستند و دوربین خود را به سوی تفریحات مردمی و زندگی جاری در خیابان ها، کافه ها و پارک ها نشانه می روند.

اگر یک راه پیمایی وسواسانه در محل های شلوغ، بازارها یا محل تجمع گروه خاصی از مردم -چه خوش آیند چه ناخوشایند- داشته باشیم احتمال قریب به یقین یکی از آن عکاسان مشتاق را خواهید دید. آنهایی که در حال تغییر زاویه لنز دوربین خود می باشند تا عکسی باور پذیرتر و مستندتر از شرایط جاری در زندگی مردم بگیرند.

هستن افرادی که از گذشته عکاسی خیابانی را هنر نمی دانستد یا پا را فراتر می گذارند و حتی آن را عکاسی نمی دانند ولی امروزه این شیوه عکاسی وظیفه خود را به خوبی انجام می دهد و آنچه را که ما می بینیم و می گذریم را می بیند و ثبت می کند.

قسمتی از متن برگرفته از کتاب عکاسی نوشته استیو ادواردز می باشد.

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

یک بازخورد

  1. یداله گفت:

    واقعا حاوی مطالب مهم و قابل فهمه من که استفاده کردم و تازه فکرای جالبی هم در این زمینه به ذهنم اومده .ممنون