اگر قرار بود که شغل خود را دوباره انتخاب کنیم باز هم همین شغل بود؟!

شکوفا کردن استعداد کارمندان، مستلزم تعیین استانداردهای عملکرد و فراهم کردن امکانات توسعه و پیشرفت نیروهای سازمانی است. از طرف دیگر تهیه ساز و کارهایی برای اندازه گیری و دادن بازخورد مناسب و به موقع به کارکنان از ابتدایی ترین و مهترین مسائلی است که باید مد نظر گرفت. طراحی و اجرای این فعالیت ها در حوزه مسئولیت منابع انسانی است و تمامی مدیران و سرپرست های تیم ها باید آشنایی کامل داشته باشند.

توسعه استعداد به تقویت اصول رهبری، افزایش قابلیت های سازمانی، افزایش نرخ ماندگاری افراد در سازمان و بهره ورتر شدن کارکنان می انجامد. منابع انسانی نقش حیاتی در توسعه استعداد ایفا می کند با:

۱-فراهم آوردن فرصت های مشارکت افراد در وظایف و کارهای سازمانی چالش انگیز و دارای ارزش افزوده

۲-تدوین برنامه های آموزشی که بر مهارت های پایه تکیه می کند (مانند سواد پایه و مهارت های رایانه)، مهارت های فنی (مدیریت، انبارداری و …)، مهارت های رهبری (استراتژی، سازماندهی، مربی گری) و مهارت های فرهنگی ( قابلیت های سازماندهی مانند سرعت، مشارکت، خلاقیت، جامعیت و …)

۳-برقراری پیوند و ارتباط بین آموزش و برنامه توسعه شغلی افراد

۴-فراهم آوردن ساز و کاری برای پیگیری تقویت و تحکیم تغییر و رشد افراد

۵-تدوین یک مسیر جانشین پروری برای نگهداری کارشناسان در نقش های حیاتی

۶-مربی گری مدیران در مورد چگونگی پشتیبانی توسعه شغلی کارکنان شان

رضایت شغلی

از سمت دیگر رضایت شغلی بین کارمندان از جمله عواملی است که در کارایی افراد تاثیر شگرفی دارد. تجربه نشان داده که کارکنان به اشکال و روش های مختلفی به رضایت می رسند. برخی حتی با یک تشکر خالی به نهایت شوقی می رسند که با میلیارد ها هدیه نقدی هم نمی توانستید چنین شعفی را به آنها بدهید.

فیشر و هانا، عقیده دارند که رضایت شغلی عاملی درونی است و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می دانند. یعنی اگر شغل مورد نظر، لذت مطلوب را برای فرد تامین کند او از شغلش راضی است. در مقابل، چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب رابه فرد ندهد، دراین حالت او از کار خود مذمت می نماید و درصدد تغییر آن برمی آید.

اعزام به یک دوره آموزشی مفید یا شرکت در یک کنفرانس، شرکت دادن در مباحث گروهی و نظرخواهی از افراد، یا محول کردن پیگیری یک پروژه هر چند کوچک و کوتاه نیز می تواند باعث خوشنودی فرد گردد. در این زمینه هزاران روش خلاقانه وجود دارد که مدیریان باید از آنها بهره ببرند تا محیطی مطلوب برای کارمندان خود ایجاد کنند.

بد نیست به عنوان کارمند گاهی از خود سوال کنیم که: اگر قرار بود که شغل خود را دوباره انتخاب کنیم باز هم همین شغل بود؟!

قسمتی از متن برگرفته از کتاب شایستگی منابع انسانی نوشته دیو اولریش و جمعی از نویسندگان می باشد.

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...