سرپرست Blog

مدیریت ظرفیت

مدیریت ظرفیت؛ اطمینان از پاسخگویی ظرفیت کسب و کار به تمامی نیازهای مشتری برای حال و آینده

هدف از مدیریت ظرفیت، اطمینان از پاسخگویی ظرفیت سازمان به تمامی نیازهای مشتری برای حال و آینده است. نیروی محرک فرآیند مدیریت ظرفیت، نیازمندی های مشتری است که در توافق نامه سطح خدمت ثبت...

نگاهی به عکس ها؛ یک زن با یک دوربین چه کارها می تواند بکند (به همراه نگاهی به عکس های فرانسیس جانستون)

اهمیت زنان عکاس بسیار بیشتر از آن است که بتوان بر مبنای یک برآورد آماری مستقیم آن را فهمید. در طول تاریخ، نفس حضور زنان عکاس در مقایسه با تعداشان مهمتر بوده است. اگرچه...

تجسم آثار هنری با لمس آنها؛ هدیه تکنولوژی پرینت سه بعدی به نابینایان

تازگی خبری خوش برای کسانی که قدرت بینایی ندارند و از دیدن کارهای هنری محروم هستند آمده است. از این به بعد با تکنولوژی پرینت سه بعدی، آنها می توان با لمس آثار هنری...

عکاسی خیابانی

عکاسی خیابانی؛ آنچه را که ما می بینیم و می گذریم را می بیند و ثبت می کند.

به موازات آوانگارد و در بسیاری جهات به شکلی جداناپذیر از آن، گونه جدیدی از نگاه مستندنگارانه پا گرفت که گاه آن را عکاسی خیابانی نام نهاده اند. عکاسی خیابانی شیوه ای بود در...